Loading

Lege-oharra

Webgunearen titulartasuna Web

Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluaren arabera, erabiltzaileari jakinarazten zaio web-orria Orio Produkzioak SAren titulartasunekoa dela (IFK: A20188413; helbidea: Zuatzu Parkea, Zurriola eraikina, 6. Lokala, 20018 Donostia Gipuzkoa, GIPUZKOAKO Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago, 2304 idazpenean, 244 folioan, 38 liburukian. Informazio honek erabilera-baldintzak, erantzukizun-mugak eta web orriaren erabiltzaileek beren gain hartzen dituzten eta errespetatzeko konpromisoa hartzen duten betebeharrak eratzen eta arautzen ditu.


Terminoak eta erabilera-baldintzak

Webgune honetara sartzeak ERABILTZAILE izaera ematen dio, eta bere borondatez sartzen da webgune honetan. Webgune honetan sartu eta nabigatzeko, webgune horretan dauden lege-oharrak, baldintzak eta erabilera-terminoak onartu eta ezagutu behar dira. Sarbide hutsak ez du esan nahi inolako merkataritza-harremanik dagoenik ERABILTZAILEAREN eta WEBGUNEAREN TITULARRAREN artean. Web-orrian ematen den informazioaren helburua da erabiltzaileek ARDURADUNAK ematen dituen jardueren eta zerbitzuen berri izan dezaten erraztea da. Arduradunak beretzat gordetzen du edukiak aldatzeko, ezabatzeko edo ezerezteko eskubidea, edozein unetan eta zerbitzuak emateko beharrezkotzat jotzen duen moduan. Ahalmen horrek ez die erabiltzaileei inolako eskubiderik ematen kalte-galerengatik kalte-ordainak jasotzeko, eta, beraz, ERABILTZAILEARI gomendatzen zaio Lege Ohar hau webgunean sartzen den guztietan irakurtzea.


Erabilera desegokia

ERABILTZAILEAK bere gain hartzen du ataria erabiltzeko erantzukizuna, eta konpromisoa hartzen du webgunea behar bezala erabiltzeko eta informazio egiazkoa eta zilegia emateko, eta ez da onartuko legearen, hirugarrenen eskubideen edo interesen aurkako jokabiderik. ARDURADUNARI zerbitzu edo eskaera jakin batzuk eskatu ahal izateko, datuak biltzeko dagokion inprimakia bete beharko da aldez aurretik. Horretarako, ERABILTZAILEA izango da egin edo jakinaraz dezakeen informazio faltsu edo okerraren erantzulea, eta ERANTZULEARI eragiten dizkion kalteen erantzulea izango da web orri honetako baldintzak eta betebeharrak betetzen ez dituzten ERABILTZAILEEI webgunerako sarbidea ukatzeko edo kentzeko eskubidea.


Bermeak eta erantzukizuna baztertzea

ARDURADUNAk ez du bere gain hartzen webgunearen edukien erabilera okerraren erantzukizuna, eta ez du bere gain hartzen, inola ere, webgunearen edo/eta haren zerbitzuen funtzionamenduak eragin ditzakeen kalte eta galeren erantzukizuna, ezta webgunearen erabilgarritasuna bermatzea ere, ezta erabiltzaileak eskaintzen diren web edo zerbitzuak uneoro erabili ahal izatea ere. ARDURADUNAk ezin du bermatu edukien fidagarritasuna, egiazkotasuna, zehaztasuna eta gaurkotasuna, eta beraz, kanpoan geratzen da webgunearen bidez eskuratzen den informazioak zuzenean edo zeharka eragindako kalteengatik sor daitekeen edozein erantzukizun.

Hala ere, ARDURADUNAK adierazten du beharrezko neurri guztiak hartu dituela, bere aukeren eta teknologiaren egoeraren arabera, webgunearen funtzionamendua bermatzeko eta erabiltzaileei birusak eta gainerako osagai kaltegarriak egotea eta transmititzea saihesteko.


Estekak

Webgunean Interneteko beste gune batzuetarako estekak edo hiperestekak baleude, hiperesteka ezartzen duen web orriak ez du jasoko legez kontrako informaziorik edo edukirik, moralaren kontrakorik edo ohitura onen kontrakorik.

Ez da adierazpen edo ohar faltsurik, zehaztasunik gabekorik edo iraingarririk egingo zuzendariei, enplegatuei, laguntzaileei edo edozein arrazoirengatik orrian zerrendatzen diren pertsonei buruz, ez eta orrialdearen erabiltzaileei edo emandako edukiei buruz ere.


Jabetza intelektuala eta industriala

Web orriaren copyright-a, diseinua eta sorkuntza ARDURADUNAren titulartasunekoa da. Doan sartzeak ez du esan nahi erreprodukziorako edo/eta banaketarako beste eskubiderik edo lizentziarik dagoenik, baldin eta jabearen berariazko baimenik ez badago. Beraz, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 8. eta 32.1 artikuluen bigarren lerrokadan xedatutakoarekin bat etorriz, espresuki debekatuta dago webgune honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta jendaurrean jakinaraztea, helburu komertzialekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez, aldez aurretik baimenik izan gabe, eta ERABILTZAILEAK konpromisoa hartzen du jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak errespetatzeko.

Web orri hau osatzen duten markak, logotipoak, diseinuak, edukiak, programak edo antzeko objektuak jabetza industrial eta intelektualeko legeek babesten dituzte. Iturburu-kodeak, sartutako algoritmoak edo datu-basea (osoa edo partziala) baimenik gabe erreproduzitzeak, banatzeak, manipulatzeak edo desmihiztatzeak zigor larriak ekarriko ditu, zibilak zein penalak, eta zuzenbidean dagozkion ekintza judizial guztien xede izango da.


Pribatutasun-politika eta datuen babesa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (DBEO), EB 2016/679 Erregelamenduan eta DBLO 3/2018 Lege Organikoan (datu pertsonalen tratamenduari eta zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) xedatutakoaren arabera, ERABILTZAILEARI jakinarazten zaio ematen dituen datu guztiak jardueren erregistro batean sartuko direla. Erregistro hori ARDURADUNAREN ardurapean sortu eta mantenduko da, eskatzen duten informazioaren bidalketa kudeatzeko, interesdunari bere intereseko produktuen eta zerbitzuen eskaintzak emateko eta bere erabiltzaile-esperientzia hobetzeko. Ez da erabaki automatizaturik hartuko, ezta profilik egingo ere, emandako datuetan oinarrituta. Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira merkataritza-harremanak irauten duen bitartean, hala badagokio, eta interesdunak horiek ezabatzea eskatzen ez duen bitartean.

Horretarako, ARDURADUNAK interesdunaren baimena eskatuko du datuak biltzeko formularioaren bidez, datuak tratatzeko. ERABILTZAILEAk edozein unetan izango du baimen hori kentzeko legitimazioa, bai eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, eramateko, mugatzeko, ezabatzeko, datuen aurka egiteko eta, tratamendua indarrean dagoen araudiarekin bat ez datorrela uste badu, kontrol-agintaritzari erreklamazioa aurkezteko eskubidea ere.

Web orriaren edukiak adin nagusikoei zuzenduta daude, ARDURADUNAK ez du adingabeen daturik lortu nahi, eta bere fitxategian adingabe baten datu pertsonalak daudela jakiten duenean, berehala ezereztuko ditu datu horiek.


Legeria aplikagarria eta jurisdikzioa

ERABILTZAILEAREKIKO harremana Espainiako indarreko araudiaren arabera arautuko da, eta edozein eztabaida Donostiako epaitegi eta auzitegien mende jarriko da, aplikatu beharreko legeriak beste foru edo legedi bat ezartzen duenean izan ezik.

Gora itzuli